Početna

Dobrodošli!

Hrana sa Izvora je specijalizovani dućan etno hrane.

U našem asortimanu zastupljeni su proizvodi poljoprivrednih domaćinstava, zanatskih radionica i malih porodičnih firmi.

Ono što nas izdvaja je to da  naši proizvođači mahom imaju zaokruženu proizvodnju – „od njive do trpeze“. To znači  da na sopstvenim njivama uzgajaju hranu za životinje u svojim štalama, čije sirovine prerađuju u vlastitim radionicama, bez dodataka štetnih po zdravlje.

Naš cilj je da Vi dobijete priliku da probate i iznova se vraćate pravim ukusima.